Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

RODO - ochrona danych osobowych

17.05.2018

Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informujemy, że dnia10 maja br. została uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie danych osobowych. Tekst ustawy jest dostępny tutaj.
Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do RODO. Należy jednak zaznaczyć, że w ramach poprawki poselskiej został do niej dodany art. 111, który wprowadza zmiany w Kodeksie pracy. Reguluje on zasady korzystania przez pracodawców z monitoringu miejsca pracy oraz poczty elektronicznej pracownika.
Zmiany te wchodzą w życie już 25 maja br.
 
 
Rozwiązania dotyczące monitoringu powielają te ujęte w art. 4 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. Projekt jest dostępny tutaj. Inne zawarte w projekcie zmiany Kodeksu pracy, dotyczące m.in. danych, jakich pracodawca będzie mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od pracownika, a także przetwarzania danych biometrycznych, mają zostać wprowadzone w terminie późniejszym. Projekt ten jest jeszcze przedmiotem prac w ramach Rady Ministrów.