Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Prawo wodne - nowe ustalenia

13.06.2018

Szanowni Państwo,
poniżej kilka istotnych i nowych ustaleń dotyczących ustawy wodnej.

Nad ustawą pracowaliśmy od czerwca 2016 roku, uczestnicząc w konsultacjach społecznych oraz spotykając się z Głównym Legislatorem w Ministerstwie Środowiska oraz z Dyrektorem Departamentu. W spotkaniach na "szczycie" Stowarzyszenie było reprezentowane przez Prezesa Macieja Mularskiego oraz Dyrektorów Gwizdałę i Bieńkowskiego. 

Poniżej pismo z dnia 11.12.2017, które było wysłane tuż przed wydaniem aktu wykonawczego regulującego ustawę.


W związku z brakiem odpowiedzi zostały skałdane kolejne pisma wzywające do udzielenia wyjaśnień. 


Właściwe Ministerstwo do sprawy wody udzieliło nam odpowiedzi w dniu 08.06.2018 roku wskazując na 3 bardzo istotne kwestie:
1) "podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 270 ust. 2 opłaty stałej nie ponosi się w szczególności za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw"
2) "jednostkowa stawka opłaty za pobór 0,05 zł/m3"
3) "pobór wód powierzchniowych na cele rolnicze nie jest obciążony obowiązkiem uiszczania opłaty za usługi wodne"


Niezależnie od obowiązującego i potwierdzonego przez Ministerstwo prawa należy zachować czujność. Przykładem jest sytuacja jednego z Członków Stowarzyszenia, któremu została naliczona opłata stała. Zagadnieniem tym zajmujemy się indywidualnie, natomiast wszystkich naszych Członków prosimy o weryfikowanie tej kwestii w swoich gospodarstwach oraz zgłaszanie do SPPIOPO wszystkich niejasności. ​